Lidé

Mgr. Jakub Schejbal

Email: schejbal@rsak.cz
Tel. 602444544
IČ: 74788817

Ev.č. ČAK 12686

 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2009 je advokátem. Specializuje se na oblast realit, zejména převodů nemovitostí, správy nemovitostí a poradenství SVJ. Dále se specializuje na obchodní závazkové vztahy, zejména na smlouvy o dílo a zajištění závazků. Má řadu zkušeností se zastupováním klientů před soudy v civilním řízení, v arbitrážních sporech a dále působil jako zmocněnec poškozených v oblasti hospodářské trestné činnosti. 

Mgr. Jan Rath

Email: j.rath@akrath.cz
Tel. 222 314 164
IČ: 71346902
Ev.č. ČAK 12895

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se především na právo nemovitostí, obchodní závazkové vztahy, přeměny obchodních společností, právo SVJ. Má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních a arbitrážních řízeních, a to i na mezinárodní úrovni (např. arbitráží vedených u „Court of Arbitration of Sport“). Od roku 2009 je členem České advokátní komory a od roku 2013 členem Fotbalové asociace České republiky. 

Mgr. Kateřina Hochová

Email: k.hochova@akrath.cz
Tel. 777432137
Ev.č. ČAK 37714

Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2011 pracuje v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. Specializuje se na oblast nemovitostí - zejména vymáhání pohledávek s touto oblastí práva souvisejících, zastupuje klienty v předmětných řízeních před civilními soudy. Dále se specializuje na oblast rodinného práva - především rozvody manželství a vztahy mezi manželi a dětmi a okrajově se rovněž věnuje pracovnímu právu.

Mgr. Petr Novák

Email: p.novak@akrath.cz
Tel. 222314164
Ev.č. ČAK 39599

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 pracuje v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. Specializuje se na obchodní závazkové vztahy, včetně jejich zajištění, korporátní právo, a to zejména na společnosti s ručením omezeným. Dále se věnuje a soustavně prohlubuje své znalosti v oblasti práva cenných papírů a daňového práva.

Dále spolupracujeme: